Wielu młodych ludzi myśli o tym, by zostać ratownikiem medycznym . Jest to niezwykle trudna praca, do której trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje – nie tylko chodzi o wykształćenie medyczne, ale i o osobiste predyspozycje, takie jak duża odporność na stres i umiejętności komunikacyjne. To właśnie ratownik medyczny jako pierwszy pojawia się na miejscu wypadku, ocenia stan poszkodowanych, udziela pierwszej pomocy oraz przeprowadza (o ile jest to możliwe) wywiad z rannymi, aby następnie przekazać lekarzowi niezbędne informacje.

Ratownictwo medyczne

Jak zostać ratownikiem medycznym ? Najlepszym rozwiązaniem jest ukończenie dwuletnich studiów na kierunku ratownik medyczny organizowanych przez Medyczne Studium Zawodowe. Program studiów na takim kierunku obejmuje szeroki zakres tematyki: biochemia, patologia, anatomia, zdrowie publiczne, dydaktyka ratownictwa, toksykologia, farmakologia w ratownictwie oraz medyczne zabiegi ratunkowe. Studenci w trakcie trwania szkolenia poznają język migowy, uczestniczą w zajęciach z psychologii (radzenie sobie w stresujących sytuacjach), etyki oraz z elementów prawa.