Tymczasowy projekt organizacji ruchu – na czym polega?

W ogólnym rozumieniu projekt organizacji ruchu to specjalistyczna dokumentacja techniczna, w której skład wchodzą przygotowane wcześniej szablony i schematy w zakresie geometrii drogi, znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy też sygnalizacji świetlnej. Stworzenie projektu oraz jego respektowanie pozwala zachować maksymalne bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszyć ryzyko powstawania zatorów i innych niedogodności, co wpływa na zwiększenie efektywności korzystania z drogi lub sieci dróg na danym obszarze. W ramach dokumentacji wyróżniamy również tymczasowe projekty organizacji ruchu. Są to projekty, które powstają na potrzebę określonych sytuacji, na przykład remontu drogi. Wówczas zmienia się ruch drogowy i musimy wyznaczyć alternatywy, w...

Czytaj więcej