Prawo o ruchu drogowym dotyczy rowerzystów tak samo jak i innych uczestników ruchu drogowego. Jazda na rowerze nowe przepisy warunkują wysokości mandatów za niestosowanie się do obowiązującego prawa.

Aby poruszać się po drodze publicznej bez narażenia na mandat, każdy kierowca roweru powinien mieć skończone 18 lat. Innych wypadkach, w tym przypadku osób niepełnoletnich, konieczne jest posiadanie karty rowerowej lub uzyskanie prawa jazdy kategorii B1. Brak spełnienia tego warunku może być powodem uzyskania mandatu wysokości 100 zł. Głównym obowiązkiem każdego rowerzysty jest korzystanie z drogi wyznaczonej dla niego, są to drogi lub ścieżki rowerowe. Kierowca roweru może korzystać z chodnika jedynie w konkretnych przypadkach, kiedy to jest on opiekunem osoby prowadzącej rower która nie skończyła 10 lat, a także w przypadku kiedy na drodze panują złe warunki atmosferyczne, przez które rowerzysta nie może poruszać się po jezdni ponieważ może to spowodować pewne niebezpieczeństwo. Za nieuzasadnione przemieszczanie się po chodniku rowerzysta może zostać ukarany mandatem. Mandat grozi także osobie, która nie przeprowadza swojego roweru przez przejście dla pieszych, lecz przejeżdża przez nie, za takie wykroczenie kierowca roweru może dostać mandat w wysokości maksymalnie 200 zł.

Rowerzystów obowiązują także ograniczenia prędkości. W strefie zamieszkania mogą oni rozpędzić się maksymalnie do 20 km na godzinę, a w obszarze zabudowanym 50 km na godzinę. Inne zasady w tym obszarze obowiązują od 23:00 do 5:00, kiedy to kierowca roweru może rozpędzić się do 60 km na godzinę.