W ogólnym rozumieniu projekt organizacji ruchu to specjalistyczna dokumentacja techniczna, w której skład wchodzą przygotowane wcześniej szablony i schematy w zakresie geometrii drogi, znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy też sygnalizacji świetlnej. Stworzenie projektu oraz jego respektowanie pozwala zachować maksymalne bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszyć ryzyko powstawania zatorów i innych niedogodności, co wpływa na zwiększenie efektywności korzystania z drogi lub sieci dróg na danym obszarze.

W ramach dokumentacji wyróżniamy również tymczasowe projekty organizacji ruchu. Są to projekty, które powstają na potrzebę określonych sytuacji, na przykład remontu drogi. Wówczas zmienia się ruch drogowy i musimy wyznaczyć alternatywy, w tym tymczasowy projekt, który udrożni drogę. W takim projekcie zawrzemy tymczasowe oznakowanie drogowe, wraz z projektowanymi nowymi znakami oraz zaznaczeniem tych, które zostaną z czasem usunięte. Projekt taki określony jest w czasie i po zakończeniu pracy, przywracany jest lub tworzony nowy stały plan organizacji ruchu. Inne przypadki, których może dotyczyć tymczasowy projekt organizacji ruchu to czasowe zamknięcie drogi, budowa nowej infrastruktury drogowej lub duże wydarzenia, które odbywają się w przestrzeni publicznej.

Co musi zawierać dobrze stworzony projekt organizacji ruchu?

Tworzenie takiego projektu wiąże się z potrzebą spełnienia określonych wymagań formalnych. W projekcie musimy umieścić między innymi plan orientacyjny ze wskazaniem drogi, której on dotyczy oraz plan sytuacyjny. W tym ostatnim umieszczamy wszystkie elementy infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym znaki czasowe i stałe, sygnalizację świetlną itp. Następnie musimy zadbać o stworzenie opisu charakterystyki drogi wraz z jej geometrią oraz wyliczenie przepustowości drogi, która pozwoli nam kontrolować jej stan oraz zminimalizować ryzyko ewentualnych zatorów.

Za stworzenie takiego planu odpowiada organ, który zarządza daną drogą. Najczęściej są to przedstawiciele jednostek samorządu publicznego, w tym prezydenci miast, starostowie lub wójtowie. W przypadku dróg o większym znaczniu mogą to być również Wojewódzkie Zarządy Dróg lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W praktyce stworzenie takiego projektu cedowane jest na zewnętrznych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje ku temu. Wśród takich firm warto zwrócić uwagę na https://mzmartech.pl/.